Zpět
Příběhy bezpráví z místa, kde žijeme
05.03.2018
Příběhy bezpráví z místa, kde žijeme

Nezisková organizace Člověk v tísni organizuje mnoho akcí, které mají v mladých lidech vzbudit zájem o dění minulé i současné. Jedním z projektů jsou Příběhy bezpráví z místa, kde žijeme. My, studenti, zajímající se o nedávnou minulost máme za úkol nalézt pamětníky, kteří jsou ochotní se podělit o své vzpomínky a poodkrýt tak nám, mladým lidem narozeným do svobody a demokracie, jaké to bylo žít v době totality.

A tak jsme se dne 15. února jsme rozjely /B. Bernichová, N. Čeresizová a paní učitelka L. Myslivcová/ na dvoudenní setkání účastníků projektu Příběhy bezpráví. Ve Skautském institutu poblíž Staroměstského náměstí jsme se zúčastnily několika skvělých workshopů s lektory, kteří nám pomohli sestavit si o projektu vlastní představu, a díky nim jsme nabyly poznání, jak na něm pracovat. Tento projekt se koná již poosmé a letošní téma bylo "Z místa, kde žijeme 1948". Účelem projektu je vybrat příběh člověka, který byl tehdejším režimem postižen a je ochoten se s námi o svoje vzpomínky podělit. Naším cílem je odhalit jinak zapomenutý osud pamětníka, který si to zaslouží a třeba mu i pomoct se srovnat se svou minulostí. Jeho příběh poté shrneme do prezentace, videa, nebo ho zpracujeme v jiné formě, kterou budeme 7. června prezentovat na finálním setkání v Praze. Ještě předtím bychom ho rády převyprávěly i ve škole.

Na závěr, pokud někdo z vašich příbuzných či známých Jablonec v roce 1948 zažil a chtěl by se s námi o své dojmy a vzpomínky podělit, byly bychom jedině rády. 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -