Zpět
Sportovní den 3.-5. tříd
25.06.2018
Předposlední červnový  čtvrtek  proběhl  ve znamení  sportovního  zápolení.  Děti  se ve venkovním atletickém areálu Gymnázia Dr Randy naplno věnovaly rozličným sportovním disciplínám (běh na 60 m, běh na 300 m, skok do dálky, hod těžkým míčem a závěrečná štafeta). Našim učitelkám  tento rok na jednotlivých stanovištích pomáhali zdatní dobrovolníci a dobrovolnice z 9.C, čímž přispěli k hladkému průběhu celé akce.

 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -