Zpět
Nabídka pracovního místa
20.09.2022
Základní škola nabízí pracovní místo učitele českého jazyka pro jazykovou přípravu žáků z Ukrajiny.
Úvazek - 0,55 (12 vyučovacích hodin), požadováno splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona 563/2004 Sb.

Kontakt: ředitel školy - Martin Chytka, 487 370 333, 777 728 725, skola@zsliberecka.cz

 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -