Zpět
Velký úspěch v recitační soutěži
15.03.2023
Velký úspěch v recitační soutěži
V sobotu 11. března se konalo okresní kolo v recitační soutěži. V DDM Vikýř zněl umělecký přednes od 9. do 14. hodiny. Celkem se sešlo 75 soutěžících, kteří byli rozděleni do 4 kategorií podle věku.  V této velké konkurenci naše škola nejen obstála, ale získala i krásná ocenění a ve všech postupových kategoriích i postup do krajského kola. Velmi si vážíme všech našich účinkujících, kterým tímto děkujeme za skvělou reprezentaci školy a postupujícím přejeme úspěch v krajském kole:
2. kategorie - Petr Peter (5. B) - 2. místo
3. kategorie - Emílie Baláková (7. C) - 1. místo; Elena Popovičová (6. B) - 3. místo 
4. kategorie - Klára Podoubská (9. B) - 1. místo; Veronika Lásková - zvláštní ocenění poroty

 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -