Zpět
Zahájení školního roku
31.08.2023
Školní rok bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00 s výjimkou žáků nových 1. tříd. Zahájení bude probíhat od 8:00 do 9:40. Výdej oběda je možný od 10:00 do 13:00. Všichni žáci mají oběd přihlášený. Pokud nechce žák odbrat tento 1. den oběd, je nutné jej včas odhlásit.
Žáci 1. tříd a jejich zákonní zástupci zahájí školní rok v 9:00 buď v atriu školy, nebo ve vnitřních prostorách. Bude záležet na počasí.
 Přeji nám všem úspěšný a klidný školní rok 2023/2024.

Martin Chytka, ředitel školy

 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -