Zpět
Přestavba - náhradní program pro žáky
12.04.2019
Přestavba - náhradní program pro žáky
Náhradní program pro žáky v době přestavby učeben. Přihlášky dostanete od třídních učitelů, prosíme vrátit do 24. 4. 2019. Případné další dotazy a nejasnosti zodpoví tř. učitel či vedení školy.

Děti budou rozdělené na tři skupiny:
1) 1. - 3. třída
2) 4. - 5. třída
3) budoucí prvňáčci

Platí pro 1. - 3. třídu

Náhradní program pro děti škola nabídne v těchto týdnech 24. - 28. 6. / 2. - 6. 9. / 9. - 13. 9. od 7:00–16:00 hodin rodičům, kteří nemají jinou možnost zajištění svých dětí. Školní jídelna nevaří, svačinu a pití si děti přinesou z domova. Prostory na program budou omezené, jedná se o školní družinu a prostor tělocvičen. V ostatních částech se bude stavět, uklízet, stěhovat. Do těchto činností se zapojí všichni pracovníci školy. Děkujeme za vaše pochopení a spolupráci.

Závazný zájem o dohled dítěte vyznačte v tabulce (viz. níže), odevzdejte TU do 24. 4. 2019.

24. - 28. 6.

1. - 4. 7.

26. - 30. 8.

2. - 6. 9.

9. - 13. 9.


ANO - NE

jen školní družina

ANO - NE

jen školní družina

ANO - NE


ANO - NE


ANO - NE

po

po

po

po

po

út

út

út

út

út

stř

stř

stř

stř

stř

čt

čt

čt

čt

čt


Platí pro 4. - 8. třídy

Náhradní program pro děti škola nabídne v těchto týdnech 24. - 28. 6. / 2. - 6. 9. / 9. - 13. 9. od 8:00–13:00 hodin rodičům, kteří nemají jinou možnost zajištění svých dětí. Školní jídelna nevaří, svačinu a pití si děti přinesou z domova. Prostory na program budou omezené, jedná se o školní družinu a prostor tělocvičen. V ostatních částech se bude stavět, uklízet, stěhovat. Do těchto činností se zapojí všichni pracovníci školy. Děkujeme za vaše pochopení a spolupráci.

Závazný zájem o dohled dítěte vyznačte v tabulce (viz. níže), odevzdejte TU do 24. 4. 2019.


24. - 28. 6.2. - 6. 9.

9. - 13. 9.

  

ANO - NE

 ANO - NE


ANO - NE

popo

po

útút

út

střstř

stř

čtčt

čtPlatí pro budoucí prvňáky

Náhradní program pro děti škola nabídne v těchto týdnech 2. - 6. 9. / 9. - 13. 9. od 7:00 – 16:00 hodin rodičům, kteří nemají jinou možnost zajištění svých dětí. Školní jídelna nevaří, svačinu a pití si děti přinesou z domova. Prostory na program budou omezené, jedná se o školní družinu a prostor tělocvičen. V ostatních částech se bude stavět, uklízet, stěhovat. Do těchto činností se zapojí všichni pracovníci školy. Děkujeme za vaše pochopení a spolupráci.

Závazný zájem o dohled dítěte vyznačte v tabulce (viz. níže), odevzdejte TU do 12. 6. 2019.  


2. - 6. 9.

9. - 13. 9.


  ANO - NE


ANO - NE
po

po
út

út
stř

stř
čt

čt


 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -