Zpět
Spaní ve škole – večer s Andersenem
30.04.2019
Spaní ve škole – večer s Andersenem
Ve středu 10. 4. 2019 si naše třída 6. A připravila večerní program pro 2. C. Program byl připravený v duchu noci s Andersenem. Nejprve byl vybrán český spisovatel a ilustrátor Josef Lada a podle něj jsme připravili “kolečko”. Šestá třída se rozdělila do sedmi skupin a v každé skupině jsme si připravili program na stanoviště. Stanoviště byla rozmístěna různě po škole. Druháci mohli zhlédnout divadlo, vyplňovali křížovky, hledali rozdíly a účastnili se dalších aktivit. Po stanovištích chodili přibližně 1 hodinu a 15 minut. Po dokončení aktivit na stanovištích byla krátká pauza, po které následovalo předčítání mladším spolužákům. Poté jsme připravili stezku odvahy, kdy jsme my šesťáci strašili své mladší spolužáky. Když jsme šli spát, samozřejmě někteří žáci neposlechli a potichu si šeptali. Většina lidí usnula okolo jedné hodiny ráno. Vstávalo se zhruba v 7 hodin. Žáci posnídali dobroty z domova. Druháků i šesťákům se program líbil a rádi bychom si to zopakovali.
                                                                                                                                                  Hanka Fišerová a Eliška Drobníková (6.A)

 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -