Zpět
Slavnost slabikáře v pruhovaném se vydařila
19.11.2019
Slavnost slabikáře v pruhovaném se vydařila
Slavnost slabikáře je tradiční slavnostní událost, která se v naší škole pořádá každý rok pro prvňáčky, jejich rodiče a nejbližší. Během slavnosti nebo v jejím závěru je prvňáčkům předán slabikář. Program vymyslí a se svými prvňáčky nacvičí jejich paní učitelky, přičemž každý rok si zvolí nějaké téma - letos se všichni ocitli na palubě. Přejeme všem prvňáčkům, aby jejich plavba devíti lety základní škola byla šťastná a obohacující.

 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -