Zpět
Projekt Dny s vůní dřeva v naší dílně
18.12.2019
Projekt Dny s vůní dřeva v naší dílně
V polovině listopadu se všechny třetí třídy naší školy zúčastnily projektu s názvem Dny s vůní dřeva. Projekt organizoval Ateliér Hofka z Rychnova nad Nisou. Děti pracovaly během dvou dnů ve dvou tříhodinových blocích na výrobku, který si předem zvolily. Vyráběly svícen nebo stojánek na drobnosti.  Z práce se dřevem byly velmi nadšené, vyzkoušely si v naší nové krásné dílně svoji zručnost. Pracovaly se smirkovým papírem, řezaly, měřily, lepily a komponovaly jednotlivé dřevěné díly výrobku. Stojánky na drobnosti i svícny se dětem podařily, měly z nich obrovskou radost – a to zejména proto, že výrobek byl jejich vlastním dílem, ke kterému během práce získaly vztah. Ověřily si také zkušenost, že práce na takovém výrobku není vůbec jednoduchá. Rádi bychom tímto ještě jednou poděkovali zkušeným a milým lektorkám – paní Šárce Hofrichterové a paní Marcele, které děti při jejich práci provázely. Už během kurzu děti přemýšlely o tom, co by mohly vyrábět příště. Naše škola by ráda v této spolupráci pokračovala.

 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -