Zpět
Domácí příprava a škola
25.03.2020

Vážení rodiče,

   po prvním týdnu si dovolujeme reflektovat distanční vzdělávání na naší škole. Rádi bychom Vás ujistili, že naším cílem není děti (potažmo Vás) zahltit prací, chceme, aby se naši žáci v rámci možností rozvíjeli a ve vzdělávání neustrnuli. Naší ambicí není perfektně zvládnuté učivo a neočekáváme, že odevzdané úkoly budou dokonalé a bez chyb. Není tedy opravdu nutné, abyste se s žáky učili. Když nebudou látce rozumět, ať se obrátí přímo na učitele. Spíše se občas dětí zeptejte a nechte si ukázat, čím se zabývaly, aby měly možnost svou práci prezentovat i jinak než na dálku. Učitelé jim budou podporou a těmi, kdo jim bude dávat zpětnou vazbu v pokroku nebo upozorňovat na chyby, neboť i díky nim se přece učíme. Za těchto okolností je klasifikace samozřejmě jen motivačním prostředkem, tedy jednou z alternativ, jak žákovi práci pochválit a povzbudit jej v činnosti. Hodnocení by mělo převažovat především slovní.   
   Dalším problémem na 2. stupni je nejednota v zadávání úkolů, naši učitelé používají různé technické možnosti, což se může pro některé žáky stávat nepřehledným. Není ovšem jednoduché se v tak početném pedagogickém sboru a v situaci, na kterou jsme nebyli připraveni, sjednotit a vyškolit v jednotném technickém postupu zadávání práce. Stejně jako žáci i učitelé disponují v domácím prostředí různou technikou a také jejich dovednosti v IT nejsou na stejné úrovni. Přesto na rámcovém sjednocení v zadávání a rozsahu úkolů pracujeme.

   Nejdůležitější v této chvíli je pro nás komunikace s Vámi. Zatímco ve třídě má učitel okamžitou zpětnou vazbu, v této situaci neví o žákových možnostech a případných problémech vůbec nic, pokud mu to není sděleno. I to se ale snažíme zjišťovat a k výuce některých žáků přistupujeme po dohodě s rodiči individuálním způsobem. Pokud tedy řešíte v souvislosti s výukou jakýkoli problém, dejte to vědět třídnímu učiteli. Vše, co učitelé svým žákům zadávají, je má rozvíjet a obohacovat, nikoli komplikovat a ztěžovat situaci Vám, rodičům.

Děkujeme za pochopení, vstřícnost a spolupráci  

učitelé Základní školy Liberecká 26


 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -