Zpět
Informace k zahájení šk. roku 2020/21
27.08.2020

Vážení rodiče,

školní rok začne pro žáky 2. až 9. tříd v úterý 1. 9. 2020 v 8:00. První den stráví žáci ve škole dvě vyučovací hodiny. Školní jídelna bude vydávat oběd od 10:00. V maximální možné míře se řídíme zpracovaným manuálem MŠMT pro provoz škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 se všemi jeho doporučeními. Uděláme vše pro to, aby se docházka žáků do školy co nejvíce blížila normálu. Velký důraz bude kladen na hygienu a bezpečné chování.

Rozvrhy budou zveřejněny nejpozději v pátek 28. 8. 2020.

Rodiče žáků 1. tříd obdrží podrobnější informace k zahájení školního roku v pátek 28. 8. 2020.

Martin Chytka, ředitel školy


 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -