Zpět
Zahájení školního roku s prvňáčky
14.09.2020
Zahájení školního roku s prvňáčky

Konečně se dočkali a škola začala!

Naši prvňáčci se letos trochu netradičně, ale s ohledem na epidemiologickou situaci, sešli

v doprovodu svých rodičů v atriu školy. Tam je všechny přivítal primátor Jablonce Jiří Čeřovský a ředitel školy Martin Chytka. Popřáli dětem úspěšný start do školy a rodičům dostatek trpělivosti. Zároveň byly dětem i rodičům představeny paní učitelky a vychovatelky.

Po společném zahájení se malí školáci odebrali za doprovodu třídních učitelek do tříd, zatímco vychovatelky předávaly rodičům informace k provozu školy. Přes několik málo slziček děti krátké odloučení od rodičů zvládly, prohlédly si své třídy i spolužáky. Natěšení na další školní den se

s drobnými dárky vrátili k rodičům do atria.

FOTOGALERIE


 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -