Zpět
Omezení ve výuce
02.10.2020
Vážení rodiče,
na základě nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 1. 10. 2020 Vám sděluji.
Od pondělí 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 je omezen provoz školy takto:
1. Součástí vzdělávání není zpěv.
2. Součástí vzdělávání na 2. stupni nejsou sportovní činnosti.


Martin Chytka


 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -