Zpět
Pravidla provozu školy 14. 10. - 1. 11. (aktuálně platné informace)
12.10.2020

Vážení rodiče,

na základě doručených informací z MŠMT Vám mohu předat základní informace k zavedení distančního vzdělávání tak, jak vyplývají z Usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1022.

 1. Od středy 14. 10. přechází celá škola na distanční vzdělávání. Rozvrh tříd byl upraven, některé předměty byly vyjmuty, byl upraven počet hodin některých předmětů. Zůstaly v něm především základní předměty M, ČJ, případně jazyk a naukové předměty.
 2. Bude rozdíl v zadávání úkolů pro 1. až 4. třídy a pro 5. až 9. třídy.
 3. Zadání práce pro 1. až 4. třídy budou řešit třídní učitelé s rodiči. Většinou se bude jednat o tradiční zadávání práce v pracovních sešitech, pracovních listech, učebnicích a podobně.
 4. Pro 5. až 9. třídy to bude kombinace tradičních pracovních materiálů (pro ty, kteří nemají přístup k elektronické komunikaci) a prací na platformě Google Suite pro ty ostatní.
 5. Pro žáky 5. až 9. tříd bez možnosti elektronické komunikace budou připraveny materiály v prostoru hlavního vchodu do školy, kde si je budou moci každý den v době 10:00 – 12:00 vyzvednout.
 6. Na platformě Google Suite budeme využívat dostupné aplikace, úložiště souborů a také e-mail. Komunikace bude vedena elektronicky. Skutečné on-line přenosy budou spíše výjimkou, škole zatím chybí potřebné vybavení. Většinou půjde o doplňování a ověřování látky formou prezentací, doplňovacích cvičení, interaktivních formulářů, odkazů na webové stránky s vhodným zpracováním daného tématu apod.
 7. Distanční vzdělávání je povinné a žáci jsou povinni dané úkoly plnit. Pokud to nebude možné (technické problémy, zdravotní důvody apod.), vždy své dítě, prosím, řádně omluvte, ať nemusíme řešit neomluvené hodiny.
 8. Komunikačním nástrojem pro kontakt s vámi, rodiči, budou především Bakaláři.
 9. Nebude v provozu školní družina.
 10. Po dobu distanční výuky bude také přerušen provoz školní jídelny. Obědy budou všem žákům odhlášeny.
 11. V případě dotazů se obraťte na třídní učitele/učitelky svých dětí, nebo na vedení školy.
 12. Krizovou školou pro zaměstnance IZS by měla být ZŠ Šumava.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Martin Chytka, ředitel školy   

Celý text vládního usnesení

 

 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -