Zpět
Distanční vzdělávání pokračuje
30.10.2020
V souladu s usnesením vlády distanční vzdělávání pokračuje 2. 11. 2020. Dojde k úpravě rozvrhu. Školní jídelna nevaří, provoz školní jídelny je nadále přerušen.

 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -