Zpět
Nástup 1. a 2. tříd do školy 18. 11.
16.11.2020

Provoz školy od 18. 11.

V souladu s rozhodnutím vlády se od 18. 11. 2020 do škol vrací žáci 1. a 2. ročníků. Výuka je obnovena v plném rozsahu.

Je zajištěn provoz ranní i odpolední školní družiny. Každé oddělení školní družiny bude mít v tomto týdnu svoji vychovatelku a svůj přidělený prostor (třída, oddělení družiny apod.).

Příchod do ranní družiny je standardně vchodem „B“ (zadní vchod) od 6:00 do 7:15. Nezvoňte, prosím, na ranní družinu. Dohlížející paní učitelka zajistí, aby žáci vstupovali jednotlivě, používali dezinfekci a nasměruje žáky do jejich třídy.

Příchod žáků, kteří nenavštěvují školní družinu, bude probíhat v časových intervalech. Vstup opět vchodem "B" (zadní vchod z ulice 28. října). Důvodem je minimalizovat kontakty v šatních prostorách.


1. A + 2. A – 7:30 – 7:40

1. B + 2. B – 7:40 – 7:50

1. C + 2. C – 7:50 – 8:00

 

Všechny další podrobnosti upřesní rodičům třídní učitelky.


 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -