Zpět
Docházka do školy od 30. 11. 2020
26.11.2020

Provoz školy od 30. 11.

Žáci 1. a 2. tříd pokračují v prezenční výuce za nastavených pravidel.

 

Pravidla pro 3., 4., 5, třídy a 2. stupeň

Od 30. 11. 2020 do škol vrací žáci 3., 4., 5. a 9. ročníků na prezenční výuku. Výuka je obnovena v plném rozsahu.

Žáci 6., 7. a 8. tříd budou docházet na prezenční výuku střídavým způsobem.

V týdnech od 30. 11. do 4. 12 a od 14. 12. do 18. 12. 2020 – 6. AC, 7. B a 8. AB.

V týdnech od 7. 12. do 11. 12. a od 21. 12. do 22. 12. 2020 – 6. B, 7. AC a 8. C.

V druhých týdnech budou mít žáci 6., 7. a 8. tříd distanční výuku s upraveným rozvrhem.

Pro přihlášené žáky je zajištěn provoz ranní i odpolední školní družiny.

Příchod do ranní družiny pro přihlášené žáky je standardně vchodem „B“ (zadní vchod) od 6:00 do 7:15. Nezvoňte, prosím, na ranní družinu. Dohlížející paní učitelka zajistí, aby žáci vstupovali jednotlivě, používali dezinfekci a nasměruje žáky do jejich třídy.

Žáci 3., 4. a 5. tříd, kteří nechodí do školní družiny, budou přicházet do školy bočním vchodem z ulice Rýnovická. Žáci 2. stupně budou přicházet do školy hlavním vchodem „A“.

Příchod žáků, kteří nenavštěvují školní družinu, bude probíhat v časových intervalech. Důvodem je minimalizovat kontakty v šatních prostorách.

Všechny třídy A: 7:40 – 7:45

Všechny třídy B: 7:45 – 7:50

Všechny třídy C: 7:50 – 7:55

Žákům na prezenční výuce je automaticky přihlášen oběd ve školní jídelně.

Všechny další podrobnosti upřesní rodičům třídní učitelky a učitelé.


 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -