Zpět
Výuka od 4. 1. 2021
29.12.2020
Výuka od 4. 1. 2021
Po návratu z vánočních prázdnin se prezenční formou vzdělávají žáci 1. a 2. tříd. Pro ně je v provozu školní družina i školní jídelna. Žáci ostatních ročníků se vzdělávají distančně. Rozvrh je dostupný v aplikaci Bakaláři.

 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -