Zpět
Informace k prezenční výuce žáků 1. stupně
10.04.2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 se mají žáci 1. stupně vrátit do školy k prezenční výuce. Přináší to s sebou množství  nezbytných opatření.

Prosíme, abyste nejpozději do čtvrtka 8. 4. poskytli třídním učitelkám tyto informace. Zašlete je třídním učitelkám e-mailem:

1.       Bude se Vaše dítě účastnit prezenční výuky za níže uvedených pravidel (ano/ne)?

2.       Budu mít závazný zájem o ranní družinu (ano/ne)? Provoz ranní družiny je velmi komplikovaný, může se stát, že ji nakonec nebudeme schopni zajistit. 

3.       Požadujete přítomnost u testování Vašeho dítěte (bude u něj přítomna třídní učitelka) (ano/ne)?

 

Pravidla prezenční výuky

1.       Rotační způsob výuky, tzn. týden ve škole prezenčně, druhý týden doma na distanční výuce. Určili jsme tento model. Prezenční výuky se účastní:

a.       v týdnu od 12. 4. 2021 do 17. 4. 2021 – 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 3. B, 4. B, 5. B

b.       v týdnu od 19. 4. do 23. 4. – 1. C, 2. C, 3. C, 4. C, 5. C, 1. B, 2. B

Následné týdny se budou periodicky opakovat, pokud nedojde ke změně za strany MŠMT.

2.       Podmínkou účasti na prezenční výuce je povinné testování. Jelikož se jedná o antigenní testování, bude prováděno 2 x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pro tyto dny bude platit speciální příchodový režim. Bez tohoto testování není účast žáka na výuce možná. Testování bude prováděno pomocí testů LEPU samovýtěrem. Postup je v tomto dostupném videu (prosím, seznamte se s ním i s dalšími materiály na této webové stránce). Na místě samozřejmě bude přítomen pedagogický pracovník, který bude celým procesem žáky provázet.

a.       testů se nemusí účastnit žák, který v uplynulých 90 dnech covid-19 prodělal, tuto skutečnost je nutno doložit (lékařská zpráva, zpráva z laboratoře,…)

b.       testů se nemusí zúčastnit žák, který doloží, že byl v uplynulých 48 hodinách negativně testován na odběrovém místě

c.       testů se nemusí účastnit žák, který má vystavený certifikát o provedeném očkování a od druhé aplikace uběhlo 14 dnů, v případě jedno dávkové vakcíny 14 dnů od vakcinace

3.       V případě pozitivního testu je povinnost zákonného zástupce dítě okamžitě vyzvednout, nebo dát škole předem vyplněný souhlas s tím, že žák může školu samostatně opustit (formulář je dostupný na webových stránkách školy).

4.       Součástí účasti na prezenční výuce je používání respirátoru, nanoroušky nebo chirurgické obličejové masky.

5.       Režim testování a příchod do školy Vám sdělíme nejpozději v pátek. Záleží i na informacích získaných od Vás. 

6.       Žáci tříd, které budou mít prezenční výuku, mají automaticky přihlášený oběd. Pokud oběd nechcete, musíte dítě odhlásit.

 

Martin Chytka, ředitel školy


 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -