Zpět
Informace k prezenční výuce žáků 2. stupně
30.04.2021

Vážení rodiče,

prosím, seznamte se s nastavenými pravidly rotační výuky žáků 2. stupně.

Výběr tříd jsme zvolili s ohledem na co nejhladší chod školy – tedy rozvrhy učitelů a tříd a také jsme přihlédli k termínu konání přijímacích zkoušek.

Platí tedy informace zaslaná ve čtvrtek 29. 4. 2021.

V týdnu od 3. 5. 2021 nastupují prezenční výuku žáci 6. a 7. tříd. Prezenční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu v plném rozsahu. 8. a 9. třídy pokračují v distanční výuce a jejich rozvrh bude upraven, je to nutné kvůli prezenční výuce 6. a 7. ročníků.

V týdnu od 10. 5. 2021 nastoupí prezenční výuku žáci 8. a 9. tříd. Prezenční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu v plném rozsahu. 6. a 7. třídy se vrátí k distanční výuce a také pro ně bude upraven rozvrh distanční výuky s ohledem na prezenční výuku 8. a 9. ročníků.

Další týdny se budou stejným způsobem třídy ve škole střídat.

Součástí prezenční výuky je pravidelné testování žáků vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat ve třídách. Testů má škola zatím dostatek. Testovat se nemusí ti žáci, kteří doloží:

1.       Lékařské potvrzení o pozitivním  výsledku testu na covid-19 v uplynulých 90 dnech

2.       Platný Certifikát o provedeném očkování včetně splnění stanovené lhůty od poslední dávky (14 dnů)

S ohledem na testování je pro pondělní a čtvrteční příchod nastaven zvláštní režim. Příchod do školy bude hlavním vchodem (vchod „A“) a vchodem ze dvora (vchod „C“) – náhled situace:

 

1.atýden

2.atýden

7:55

6. A (vchod A) + 7. A (vchod C)

8. A (vchod A) + 8. B (vchod C)

8:00

6. B (vchod A) + 7. B (vchod C)

8. C (vchod A) + 9. A (vchod C)

8:05

6. C (vchod A) + 7. C (vchod C)

9. B (vchod A) + 9. C (vchod C)

 

Ostatní dny (úterý, středa, pátek) přichází žáci do školy ve standardní čas (7:40 – 7:55) hlavním vchodem.

Dále Vás prosím, aby Vaše děti využívali testy, které škola má. Přes všechny výhrady s nimi není zásadní problém. Výjimky, prosím, jen v odůvodněných zdravotních případech.

V případě pozitivního testu v pondělí si zákonný zástupce musí vyzvednout žáka ze školy, případně musí mít žák písemné potvrzení s podpisem zákonného zástupce, že může školu opustit samostatně. Vzor potvrzení je dostupný na webu školy v sekci Dokumenty. Ostatní žáci pokračují ve výuce.

V případě pozitivního testu ve čtvrtek odchází ze školy celá třída. Zákonní zástupci si musí své děti vyzvednout ze školy, popřípadě mají žáci podepsané potvrzení o možnosti samostatného odchodu. Návrat do školy bude záviset na výsledku následného PCR testu pozitivně testovaného žáka. Schéma postupu školy uvedeného v předcházejícím textu je dostupné na webu školy v sekci Dokumenty.  

Vybavte své dítě alespoň dvěma respirátory, nanorouškami nebo chirurgickými obličejovými maskami. Jejich používání je povinné.

Součástí prezenční výuky je i výdej oběda. Pokud se vaše dítě účastní prezenční výuky, má přihlášený oběd. Pokud jej nebude chtít vydávat, musíte jej odhlásit.

Martin Chytka, ředitel školy


 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -