Zpět
Provoz školy od 17. 5. 2021
14.05.2021
Od pondělí 17. 5. 2021 se v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví obnovuje na škole prezenční výuka v plném rozsahu. Všichni žáci učí podle stálého rozvrhu (je dostupný v aplikaci Bakaláři na webu). Platí pouze omezení zpěvu a sportovních činností ve vnitřních prostorách.

Součástí prezenční výuky je pravidelné testování 1x týdně. V pondělí tedy všichni žáci absolvují antigenní testy. V tento den je příchod do školy podle pravidel z minulých týdnů v určený čas, určeným vchodem. Třídní učitelé toto žákům dnes (pátek 14. 5.) připomenou. Testovat se nemusí žáci, kteří splňují platná pravidla (prodělaný covid-19 v uplynulých 90 dnech, provedené testování na odběrovém místě ne starší než 48 hodin, očkování).

Bez omezení poběží provoz ranní i odpolední školní družiny a výdej oběda ve školní jídelně.

Martin Chytka, ředitel školy


 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -