Zpět
Informace k zahájení školního roku
27.08.2021

Vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost těmto informacím spojeným se zahájením školního roku.

Žáci 2. – 9. ročníků začínají výuku standardně v 8:00 a první den budou ve škole 2 vyučovací hodiny do 9:40.

Výdej oběda pro 2. – 9. třídy bude od 10:00 do 13:00.

Od 2. 9. budou 2. – 9. třídy vyučovat podle standardního rozvrhu.

Slavnostní zahájení pro žáky 1. tříd začíná v 9:00. Všechny další důležité informace obdrží zákonní zástupci od třídních učitelek. 

Žáci školy se budou testovat PCR testy, stejnými jako na konci školního roku 2020/2021.

Testování proběhne ve dnech 1. 9. 2021 a 6. 9. 2021.

Děti nesmí před testováním 30 minut nic jíst a pít, žvýkat žvýkačku nebo mlsat bonbóny.

Testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří doloží:


1.       Platný PCR test nebo antigenní test.

2.       Prodělání covid-19 a splňují lhůtu 180 dnů od pozitivního testu na covid-19. Žáci, kteří tuto skutečnost již doložili, ji nemusí znovu dokládat.

3.       Potvrzení o očkování na covid-19 a splňují lhůtu 14 dnů od poslední dávky.


Žák, který se nebude testovat, se může účastnit výuky, ale musí používat po celou dobu pobytu ve škole požadovanou ochranu dýchacích orgánů (chirurgická obličejová maska, respirátor, nanorouška).

Žáci, kteří projdou testováním, nebo splňují výše uvedené 3 podmínky, musí používat ochranné prostředky dýchacího ústrojí při pohybu ve společných prostorách školy. Ve třídě v době výuky mohou být bez ochranných prostředků.

Upozorňuji zákonné zástupce na povinnost dodržet ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví (MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN), které se týká povinností občanů při návratu do ČR z ciziny.

Přeji nám všem bezproblémový školní rok 2021/2022.

Martin Chytka, ředitel školy