Zpět
Informace ze ŠJ - porucha čtečky
07.10.2021

Ve dnech 13. 9., 14. 9., 15. 9. došlo k poruše čtečky čipů. Proto v docházce, která byla doručena rodičům přes aplikaci www.strava.cz jsou tyto dny zaznamenány jako nevydaný oběd. Obědy byly samozřejmě standardně vydány.


 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -