11.03.2022
Pojízdné planetárium přivezlo zajímavý pořad
Mobilní planetárium se na dva dny zastavilo v naší tělocvičně.   celý článek
04.03.2022
Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které do 31. 8. 2022 dovrší šestý rok věk, k povinné školní docházce. Stejnou povinnost má i zákonný zástupce dítěte, kterému byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky.   celý článek
28.02.2022
Den otevřených dveří: 15. března
V úterý 15. března 2022 se koná od 15:30 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ aneb „Cesta kolem světa“.   celý článek
24.02.2022
Jako zkušení kuchaři
Často se školou line vůně útočící na chuťové pohárky... Odkud? Ze cvičné kuchyňky...   celý článek
23.02.2022
Ve čtvrtek 24. února začíná lyžařský kurz sedmých tříd.   celý článek

 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -