Národní plán obnovy - Doučování


  Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Na škole se podpora týká několika desítek žáků, kteří pracují v 21 skupinách.

Plakát k publicitě                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -