Zápis do 1. tříd


Zápis do 1. tříd se uskuteční ve čtvrtek 13. 4. 2023 od 12:00 do 18:00 v budově školy. Zápis proběhne klasickým způsobem za přítomnosti zákonného zástupce s dítětem. Od 20. 3. 2023 si můžete vyplnit elektronicky Žádost o přijetí na tomto odkazu.
Po vyplnění žádosti si můžete zvolit v rezervačním systému čas návštěvy školy.

Nezapomeňte s sebou přinést.

  • kartičku pojištěnce (dítěte)

  • žádost o přijetí (pokud nemáte možnost tisku, vše vyřídíme zde ve škole)

  • rodný list dítěte

  • občanský průkaz zákonného zástupce


K odkladu školní docházky je nutné ještě dodat:

  • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny

  • doporučení dětského pediatra


Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku


Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.
Spádový obvod školy - zde

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

  • Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.

  • Ostatní žáci.


V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne ve středu 3. 5. 2023 od 16 hodin za účasti zástupců rodičů žáků, zástupců Školské rady a vedení školy.
Pro školní rok 2023 - 2024 otevíráme tři 1. třídy, počet žáků: 81

Pokud si nevíte rady, obraťte se na nás, rádi pomůžeme!
kopalova@zsliberecka.cz
chytka@zsliberecka.cz

Jak to bude probíhat?
Dostavíte se s dítětem do školy v daný čas. V pěti třídách (označených A1, A2, A3, A4, B, Odklady) na Vás budou čekat vždy dvě paní učitelky. S jednou rodiče zkontrolují, popřípadě upraví, doplní Žádost o přijetí a zkontrolují přílohy k žádosti. Druhá paní učitelka se bude věnovat dítěti. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Za odměnu si vybere dárek, který připravily paní vychovatelky s dětmi ze školní družiny. Vše by mělo trvat přibližně 15 minut.
Těšíme se na Vás!
                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -