Žák učitelem, učitel žákem


  Tak zní název projektu, který naše škola podala v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl úspěšný, a tak škola získala pro sebe téměř 1 mil. Kč. Částka byla hrazena z 85 % z prostředků ESF Evropské unie a z 15 % ze státního rozpočtu ČR.
Cílem projektu bylo mimo jiné získat vybavení pro učebnu přírodních věd - konkrétně interaktivní tabuli, snímací kameru (vizualizér), dva počítače s LCD monitorem, dataprojektor a audio vybavení. Hlavní cíl projektu ovšem spočíval v zavedení používání této techniky při výuce. Výsledkem jsou hodiny obohacené o nové nápady a podněty tak, aby učitel i žák měli ze vzdělávacího procesu lepší pocit a stali se jeho aktivními účastníky, aby se jejich role při výuce přiblížily, ale cíl a výsledek zůstal zachován.
Učitelé absolvovali celkem 18 hodin školení v práci s programy Activ Studio 3, Open Office Impress a Zoner Context, aby ovládali programy, v nichž výuku připravují. Po zvládnutí této části následovalo dva a půl roku tvorby vyučovacích hodin přírodovědných předmětů.
V současnosti je projekt úspěšně uzavřen a my pracujeme na dalším. Další informace o projektu i dalších projektech naleznete na této adrese: www.op-vk.cz - vyberte záložku seznam projektů a pak si libovolný z nich můžete prohlédnout, včetně našeho.


>> Odkaz na naše dokumenty.<<
Hodina zemepisu

                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -