Ve škole aktivně
(EU penize školám)

 Tento projekt vznikl v rámci plánu MŠMT na podporu zkvalitnění výuky na základních školách, obecně známém jako tzv. "šablony" nebo "EU peníze školám". Rozhodli jsme se pro variantu co nejlepšího technického vybavení školy. Naším plánem je v co největší míře vybavit školu především počítači, dataprojektory a promítacími plochami, v lepším případě interaktivními tabulemi, protože v současných podmínkách je využití ICT techniky a Internetu téměř samozřejmou pomůckou učitele. V rámci projektu je třeba vytvořit několik stovek výukových materiálů, protože jejich tvorba je podmínkou úspěšné realizace tohoto projektu.
Druhým významným prvkem realizace projektu je zapojení speciálního pedagoga do práce školy. Jedná se zatím jen o dvouletou aktivitu, ale už nyní se jeví, že pro školu by bylo využívání služeb takového pracovníka přínosem a bude aktuální i v dalších letech. Počet dětí, které takovou pomoc potřebují, totiž neustále narůstá. Bude na nás, abychom nalezli náhradní řešení, až projekt skončí.


>> Odkaz na naše dokumenty.<<
Zapojení školy do projektu


                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -