Na jedné lodi - při práci i učení
(Výzva č. 57)

 Naše škola se v rámci Výzvy č. 57 vyhlášené MŠMT účastní projektu „Na jedné lodi - při práci i učení" (reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.1378), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Tento projekt se zaměřuje na rozvoj technických dovedností žáků 2. stupně a na posilování zájmu mladé generace o technické obory. Učitelé pracovní a výtvarné výchovy druhého stupně se v současné době soustředí ve školních dílnách na práci se dřevem, kovem a plasty. Součástí realizace projektu je i rozvoj klíčových dovedností žáků, jako je například spolupráce, komunikace, schopnost řešení problémů nebo dalších dle výběru učitele. Žáci se při práci opírají o náměty a pracovní postupy učitele, mohou ale také tvořivě vstupovat do pracovního procesu s vlastními návrhy či úpravami. Podstatou aktivity je vytváření žákovských výrobků ve školní dílně, která by se měla díky tomuto projektu vybavit pracovními nástroji a kreativními pomůckami.
Nákup tohoto nářadí by měl obohatit a zpříjemnit práci žáků i učitelů ve školních dílnách.

          Základní logolink
Motivační plakát


                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -