Nové personální a výukové možnosti

  Projekt má několik cílů. Prvním je zapojit do práce školy 2 pozice (pracovní místa) - Školní speciální pedagog a Školní asistent. Oba by měli pomoci se začleňováním do školního kolektivu těm žákům, kteří vyžadují zvýšenou péči a podporu. Pomoci jim s přípravou do školy nebo při ověřování dosažených dovedností. U školního speciálního pedagoga se jedná i o vhodné diagnostické postupy a také různá šetření ve třídách. Obě pozice by měli usnadnit práci vyučujícím při výuce i při její přípravě.
Dalším cílem a je vyzkoušet si a ověřit novou výukovou metodu - Tandemové vyučování. Tzn. přítomnost dvou pedagogů v jedné hodině a rozdělní si práce v takové třídě. Část prostředků projektu bude využita pro vzdělávání pedagogických pracovníků a zřízení klubu deskových her.

         
Motivační plakát


                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -