Personální možnosti a polytechnické vzdělávání

  Projekt je velmi podobný projektu předchozímu, má 3 základní cíle. Prvním je pokračovat v zapojení do práce školy 2 pozice (pracovní místa) - Školní speciální pedagog a Školní asistent. Obě pozice se osvědčily a proto jsme se rozhodli pokračovat. Obě pozice by měli usnadnit práci vyučujícím při výuce i při její přípravě.
Dalším cílem a je vylepšovat osobnostní rozvoj pedagogů, zvýšit jejich dovednosti v opblasti kritického myšlení, diagnostiky, hodnocení. Máme k tomu vytipováno několik vzdělávacích aktivit, ať už hromadných, celého sboru, nebo pro jednotlivce. Třetím cílem je potom rozvoj polytechnického vzdělávání žáků formou Projektového dne ve škole se zapojením odborníka z praxe.

         
Motivační plakát


                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -