Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace, výzva č. 080 (šablony III)

  I třetí projekt navazuje na předešlé dva podobné projekty, má podobné 3 základní cíle. Prvním je pokračování zapojení do práce školy pozice Školní asistent. Jeho pomoc při podpoře učitelů je důležitá a pomáhá škole s organizací práce učitele i dětí.
Dalším cílem a je vylepšovat osobnostní rozvoj pedagogů, v tomto případě jsme zvolili spolupráci pedagogů mezi různými školami, mělo by docházet k předávání zkušenosatí, podnětů a inspirací. Na každé škole existuje spousta dobrých nápadů, a tato aktivita by měla umožnit začlenit ty dobré i do práce naší školy. Třetím cílem je potom rozvoj polytechnického vzdělávání žáků formou Projektového dne ve škole se zapojením odborníka z praxe, stejně jako v minulém projektu.

         
Motivační plakát


                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -