Zpět
Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání/ Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи
24.05.2022
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.  
(«лекс Україна» - освіта)

 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -