Vstup do školy, vrátnice:


Lucia Heřmanová

pracovna - telefon: (+420)487 370 359
pracovní doba: 7:30 - 9:30; 11:30 - 13:30

                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -