Národní plán obnovy -
Digitalizujeme školu


  Cílem programu je proměna obsahu, podpory digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení.Zakoupeny byly robotické stavebnice a programovací nástroje. Dále také zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. Fond mobilních zařízení lze využívat pro tzv. mobilní učebny - je možné vzít si do běžné třídy sadu tabletů a s pomocí připojení na wi-fi síť využívat přístup k Internetu, nebo využívat ICT aplikace. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

Plakát k publicitě digitální propasti a digitalizaci                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -