Pověřenec pro ochranu osobních údajů:


ing. Zbyněk Vavřina

kontakt: (+420) 602 423 675
email: vavrina.gdpr@gmail.com

- - ©ZŠ Liberecká 26 - -