Školní sportovní klub -
Centrum sportu

  Naše škola je od roku 1994 členem Asociace školních sportovních klubů.
 Od roku 2014 jsme partnerskou školou Českého volejbalového svazu.
 Od září 2016 funguje na škole při ŠSK ( školním sportovním klubu ) Centrum sportu.
 Ve školním roce 2018-2019 pracuje na škole 12 sportovních kroužků - viz níže.
 Nepravidelné akce jsou prezentovány v sekci Aktuality

Romana Hlaváčková

  Logo Asociaso školních sportovních klubů    Logo Českého volejbalového svazu Logo Sportuj ve školeAktivity Centra sportu
                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -