Rolnička

  Dětský pěvecký sbor Rolnička vznikl při 2. ZŠ v Liberecké ulici v září 1989. V dirigování se vystřídali zakladatelka Jaroslava Pokorná, J. Pokorný a M. Kočnarová. Ve sboru zpívaly desítky dětí, které svým zpěvem potěšily spolužáky, rodiče, seniory, Jablonečany i posluchače v zahraničí. Zpěváci účinkovali v Chorvatsku, Švédsku, Holandsku, Itálii, Francii a nejčastěji v Budyšíně, kde již 22. rokem spolupracují se sbory z Lužicko-srbské školy.

V současné době vede sbor Libor Saska za klavírního doprovodu Dagmar Hromadové.

Zpíváme ve středu od 14 hodin v hudebně, vítáme nové zpěváky, kteří se chtějí seznámit s nácvikem trojhlasých skladeb a zazpívat si pro radost.

Libor Saska

Vystoupení ve škole                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -