OCHRANA OZNAMOVATELŮ oznamujících protiprávní jednání a porušení práva EU (WHISTLEBLOWING)

V přiloženém souboru jsou informace potřebné k naplnění zákona č. 173/2023 Sb. (zákon o ochraně oznamovatelů).
Soubor obsahuje především tyto informace:

  • kdo může oznámit
  • co lze oznámit
  • jak se oznamuje
  • jak se oznámení přijímá
  • pověřená osoba

Informace k pravidlům a postupu při oznámení protiprávního jednání

  Pravidla pro podání oznámení


                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -