Organizace školního roku 2023 - 2024

ředitel školy - Martin Chytka

1. stupeň2. stupeň
zástupce ředitele - Karolína Kopalovázástupce ředitele - Martin Pařízek
třídy a třídnictví
1. A - Petra Hlubučková6. A - Hana Pokorná
1. B - Sylva Spívalová6. B - Petr Hlaváček
1. C - Marta Halamová6. C - Petra Rucká
2. A - Jana Súkeníková7. A - Kateřina Kloučková (kariérový poradce)
2. B - Martina Křivancová7. B - Libor Saska
2. C - Daniela Niederlová7. C - Jindřiška Zejbrdlíková
3. A - Markéta Svobodová8. A - Jitka Císařová
3. B - Romana Hlaváčková8. B - Petra Čermáková
3. C - Ivana Posseltová8. C - Martina Saalová
4. A - Alice Králová9. A - Petra Kahanová
4. B - Dana Brouzdová9. B - Michaela Němcová
4. C - Dana Salabová9. C - Karolína Smetanová
5. A - Monika Kulhánková bez třídnictví
5. B - Dagmar Hromadová Štěpánka Šípošová (výchovný poradce)
5. C - Tereza Sýkorová Michaela Jakšová
Irena VlkováLinda Mejstříková
Věra KrálováFilip Zadražil
školní družina Petra Endlerová
Jana Riedlová (vedoucí vychovatelka) Vladimíra Pokorná
Eliška KoutníkováHeidemarie Polívková
Vendula PobříslováŠárka Hofrichterová
Alena Šrejmováspeciální pedagog
Zuzana MarkalousováRadomíra Mašková
Jiřina Vávrováškolní asistent
Marcela VaníčkováEva Matajová
asistenti pedagoga
1. A - Petra Geltnerová6. A - Olga Lachmanová, Zuzana Markalousová
1. B - Iveta Ederová6. C - Lucie Soukupová
1. C - Šárka Řeháčková7. A - Kateřina Bulířová
2. C - Zuzana Fejfarová7. B - Olga Lachmanová
3. B - Jitka Kočí8. A - Eliška Koutníková
4. A - Lucie Vinšová8. B - Šárka Golová
4. B - Gabriela Dlugošová9. B - Ondřejka Palová
4. C - Zuzana Halamová9. C - Hana Lukášová
5. C - Jana Riedlová, Gabriela Dlugošová
THP zaměstnanci
hospodářka školy - Bronislava Novotná
účetní - Romana Červová
školník - Petr Hendrych, Václav Živnůstka
vedoucí školní jídelny - Radka Roženská
vedoucí kuchařka - Gabriela Hujerová


                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -