Organizace školního roku 2020 - 2021

ředitel školy - Martin Chytka

1. stupeň2. stupeň
zástupce ředitele - Karolína Kopalovázástupce ředitele - Martin Pařízek
třídy a třídnictví
1. A - Jana Súkeníková6. A - Martina Kratochvílová
1. B - Martina Křivancová6. B - Michaela Němcová
1. C - Daniela Niederlová6. C - Karolína Smetanová
2. A - Monika Kulhánková7. A - Michaela Jakšová
2. B - Sylva Spívalová7. B - Petra Endlerová
2. C - Tereza Sýkorová7. C - Štěpánka Šípošová (výchovný poradce)
3. A - Romana Hlaváčková8. A - Hana Pokorná
3. B - Marta Halamová8. B - Patricie Mencová
3. C - Dana Salabová8. C - Petra Rucká
4. A - Alice Králová9. A - Martina Saalová
4. B - Jana Růžičková9. B - Petr Hlaváček
4. C - Dana Brouzdová9. C - Jindřiška Zejbrdlíková
5. A - Petra Hlubučková bez třídnictví
5. B - Dagmar HromadováJitka Císařová
5. C - Ivana PosseltováJana Hudská
Irena VlkováLinda Mejstříková
školní družinaPetra Čermáková
Jana Riedlová (vedoucí vychovatelka)Petra Kahanová
Martina MacháčkováHeidemarie Polívková
Vendula PobříslováŠárka Hofrichterová
Alena ŠrejmováLibor Saska
Jiřina Vávrováspeciální pedagog
Marcela VaníčkováRadomíra Mašková
Zuzana Markalousováškolní asistenti
Eva Matajová
Adéla Vélová
asistenti pedagoga
3. A - Martina Macháčková6. B - Ondřejka Palová
5. C - Drahomíra Dočekalová7. B - Peter Tkáč
3. C - Lucie Soukupová
4. B - Yvonna Bečičková
5. A - Zuzana Markalousová
5. B - Šárka Golová
THP zaměstnanci
hospodářka školy - Bronislava Novotná
účetní - Romana Červová
školník - Petr Hendrych
vedoucí školní jídelny - Radka Roženská
vedoucí kuchařka - Gabriela Hujerová


                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -