Šablony V - OP JAK


  Už po páté se škola zapojila do projektu, který umožňuje další podporu vzdělávání. Opět jsme se rozhodli využít práci školního asistenta pro usnadnění práce se žáky ohroženými školním neúspěchem. Již dvakrát jsme si ověřili přínos této pracovní pozice. Dále bude podpořeno další vzdělávání pedagogů a také některé inovativní metody vzdělávání, zejména ve spojení s polytechnickým vzděláváním a cizími jazyky.

Plakát k publicitě                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -