Informace pro žáky 9. tříd a jejich rodiče

Důležité informace

 • 10. - 16. 10. 2022
  EDUCA MY JOB veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí (Liberec). Žáci se zúčastní v rámci školního vyučování v pátek 14. 10. 2022.
 • 31. 10. 2022
  stanovení kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecké školy, konzervatoře, sportovní gymnázia)
  Do konce října (i během listopadu) si žáci mohou vyzvednout max. 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou u výchovné poradkyně.
 • 30. 11. 2022
  odevzdání přihlášky řediteli střední školy na obory s talentovou zkouškou (osobně nebo zaslat doporučeně prostřednictvím České pošty)
 • 2. – 15. 1. 2023
  1. kolo přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou
 • 31. 1. 2023
  stanovení kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
  Žáci obdrží s vysvědčením také 2 přihlášky na SŠ a zápisový lístek.
  Žáci, kteří nebudou přijati na obor s talentovou zkouškou, mohou dostat znovu 2 přihlášky na obory bez TZ.
 • 1. 3. 2023
  odevzdání přihlášek na obory bez talentové zkoušky
 • 13. + 14. 4 2023
  jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory

Dny otevřených dveří

 • Na webových stránkách jednotlivých škol najdete termíny Dnů otevřených dveří.
  Neváhejte navštívit více škol a zeptat se na všechno důležité, co Vás zajímá.

Kompletní informace (seznamy škol, termíny)

  www.edulk.cz
  www.infoabsolvent.cz
  www.atlasskolstvi.cz + tisková verze pro Liberecký kraj

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte výchovnou poradkyni (Mgr. Štěpánka Šípošová) – telefonicky, e-mailem nebo osobně.                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -