Informace pro žáky 9. tříd a jejich rodiče

Důležité informace

 • 15. - 17. 10. 2020
  EDUCA MY JOB veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí (Liberec). Žáci se zúčastní v rámci školního vyučování, pokud nebude rozhodnuto jinak.
 • 31. 10. 2020
  stanovení kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecké školy, konzervatoře, sportovní gymnázia)
  Do konce října (i během listopadu) si žáci mohou vyzvednout max. 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou u výchovné poradkyně.
 • 19. 11. 2020
  třídní schůzky se zástupci středních škol (školní jídelna)
 • 30. 11. 2020
  odevzdání přihlášky řediteli střední školy na obory s talentovou zkouškou (osobně nebo zaslat doporučeně prostřednictvím České pošty)
 • 2. – 15. 1. 2021
  1. kolo přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou
 • 31. 1. 2021
  stanovení kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
  Žáci obdrží s vysvědčením také 2 přihlášky na SŠ a zápisový lístek.
  Žáci, kteří nebudou přijati na obor s talentovou zkouškou, mohou dostat znovu 2 přihlášky na obory bez TZ.
 • 1. 3. 2021
  odevzdání přihlášek na obory bez talentové zkoušky
 • Termín bude upřesněn
  jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory

Dny otevřených dveří

 • Na webových stránkách jednotlivých škol najdete termíny Dnů otevřených dveří.
  Neváhejte navštívit více škol a zeptat se na všechno důležité, co Vás zajímá.

Kompletní informace (seznamy škol, termíny)

  www.edulk.cz
  www.infoabsolvent.cz
  www.atlasskolstvi.cz

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte výchovnou poradkyni (Mgr. Štěpánka Šípošová) – telefonicky, e-mailem nebo osobně.                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -