Nadační fond TESCO


 V roce 2012 naše škola realizovala akci Týden Země, která vycházela z projektu podaném k Nadačnímu fondu TESCO. Na počátku projektu byly proškoleny vyučující v 1. - 5. ročnících pro práci s interaktivní tabulí v programech ActivStudio a ActivInspire. Na základě získaných znalostí pak paní učitelky vytvářely materiály ke zmíněnému projektu. Pro děti vznikla řada nových materiálů - kvízů, prezentací doplněných fotografiemi z našeho okolí nebo pracovních listů. Velmi oblíbené jsou pro žáky testy, při kterých využívají hlasovací zařízení ActivVote či ActivExpression. Součástí celého týdne byly i vycházky k pramenu řeky Nisy či výstava výtvarných prací s ekologickou tematikou, přičemž do práce našich dětí se zapojili i žáci z partnerské školy v Bautzenu.
  Odměnou za celý projekt byla interaktivní tabule s dataprojektorem, kterou jsme z Nadace TESCO obdrželi, a která dělá každý den radost žákům v 1. A.Logo


                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -