Partnerská škola v Budyšíně
(Bautzen)

  S Lužicko-srbskou základní a střední školou v Bautzenu spolupracuje naše škola od roku 1999. Spolupráce vznikla nejprve mezi DPS Rolnička a DPS z Bautzenu.
  Pak následovala spolupráce škol. Naše partnerství obnáší společné koncerty našich sborů Rolnička, Zvoneček a Sbor základní školy i střední školy při různých příležitostech (vánoční koncerty v Jablonci a v Bautzenu, výroční koncert u příležitosti 15 let DPS Rolnička v divadle v Jablonci, koncert k 65 letům Lužisko-srbské školy, jarní koncerty v Bautzenu). Vyzkoušeli jsme rovněž setkání sportovců našich škol v Jablonci i Bautzenu. Podnikli jsme několik společných výletů do okolí obou měst (Klein - Welka, Einsiedel, Liberec, rozhledny Jablonecka, Jizerka, Harrachov). Líbila se nám řada společných projektů (ZOO Liberec, ZOO Drážďany, Den Země, výtvarný projekt spojený s výstavou prací v budově jabloneclké radnice a v budově školy v Bautzenu).

  Zážitků je hodně a rozhodně chceme získávat další.

Heidemarie Polívková

Akce v Dinoparku

Serbska srjedzna sula Budysin
                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -