Školní asistent:

Jana Patrasová

pracovna - kabinet: (+420) 487 370 356
email: patrasova@zsliberecka.cz

Asistent pedagoga

Andrea Ondřejka Palová

pracovna - kabinet: (+420) 487 370 335
email: palova@zsliberecka.cz

- - ©ZŠ Liberecká 26 - -