Projektový den: Návštěva z partnerské školy v Bautzenu

  Čtrnáctý rok partnerství škol a vzájemné spolupráce Základní školy Liberecká a Lužickosrbské základní a střední školy v Bautzenu bylo završeno společným projektovým dnem, jenž se odehrál 30. května 2013.
  Žáky a jejich učitele z Bautzenu, kteří přijeli do Jablonce, přivítali žáci 6. ročníku přímo v ZŠ Liberecká. Hosté se pak vydali do atletické sportovní haly, kde na ně již čekali žáci naší školy spolu s učiteli tělesné výchovy, kteří zde připravili soutěže pro sportovní dopoledne.
  Vedení výpravy z Bautzenu přijal ředitel naší školy Jiří Čeřovský.   Na této schůzce se dohodly také další akce naší spolupráce.
Ve 14 hodin odjeli hosté a někteří žáci 8. A spolu s pedagogickým doprovodem směrem do Českého ráje. Navštívili Trosky, muzeum na Kozákově
a hledali polodrahokamy v lomu pod Kozákovem.
  Po návratu ke škole následovalo rozloučení s hosty z Bautzenu. Bylo jasné, že i přes nepřízeň počasí se den strávený s přáteli z Bautzenu opravdu vydařil.

Akce se uskutečnila s finančním příspěvkem statutárního města Jablonec, které akci podpořilo finanční částkou 10 000,- korun ze svého rozpočtu.

Petra Endlerová

Vyhlášení výsledků                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -