Program prevence sociálně patologických jevů

  Statutární město Jablonec uvolnilo ze svého rozpočtu finance na zajištění a realizaci programů prevence sociálně patologických jevů s různými zaměřeními pro žáky v roce 2013. ZŠ Liberecká získala pro tyto účely od svého zřizovatele příspěvek ve výši 7 000,- korun.

V rámci tohoto programu byly pro žáky vybrány a zajištěny čtyři přednášky. Vstupné na ně bylo poníženo právě o příspěvek z městského rozpočtu. Tři přednášky se již realizovaly. V dubnu (9. 4. a 11. 4. 2013) se naši žáci zúčastnili promítání filmu a besedy v rámci projektu Jeden svět 2013.
V květnu (16. 5. 2013) si poslechly všechny ročníky 2. stupně přednášku o protidrogové prevenci v poutavém podání Ivana Doudy. Pro ty mladší, kteří jsou ve třetí třídě, se konala 17. října 2013 přednáška s názvem Zdravé tělo, kterou připravila o.p.s. Maják. Poslední akcí bude beseda pro žáky sedmých tříd s názvem Mně žádný trest nehrozí. Uskutečnit by se měla 31. října 2013.

Petra Endlerová

Práce při projektu                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -