Učitelé druhý stupeň:


Bulířová Kateřina

tel:   (+420)487 370 339
email: bulirova@zsliberecka.cz
web: 
třída: -

předměty: anglický jazyk,
zeměpis, pracovní výchova

Císařová Jitka

tel:   (+420)487 370 341
email:cisarova@zsliberecka.cz
web: 
třída: 8. A

předměty: český jazyk, anglický jazyk

Čermáková Petra

tel:  (+420)487 370 347
email:cermakova@zsliberecka.cz
web: 
třída: 8. B

předměty: český jazyk, německý jazyk

Endlerová Petra

tel:  (+420)487 370 342
email: endlerova@zsliberecka.cz
web: 
třída: -

předměty: český jazyk, dějepis

Hlaváček Petr

tel:  (+420)487 370 343
email:hlavacek@zsliberecka.cz
web: 
třída: 6. B

předměty: tělesná výchova
přírodopis, zeměpis

Hofrichterová Šárka

tel:  (+420)487 370 339
email: hofrichterova@zsliberecka.cz
web: 
třída: -

předměty: anglický jazyk, fyzika

Jakšová Michaela

tel:   (+420)487 370 346
email:jaksova@zsliberecka.cz
web: 
třída: -

předměty: matematika, chemie

Kahanová Petra

tel:  (+420)487 370 346
email:kahanova@zsliberecka.cz
web: 
třída: 9. A

předměty: německý jazyk, tělesná
a výtvarná výchova

Kloučková Kateřina

tel:  (+420)487 370 344
email: klouckova@zsliberecka.cz
web: 
třída: 7. A

předměty: český jazyk, dějepis
výchova k občanství

Mejstříková Linda

tel:  (+420)487 370 339
email:mejstrikova@zsliberecka.cz
web: 
třída: -

předměty: anglický jazyk, dějepis

Mencová Patricie

tel:  (+420)487 370 342
email:mencova@zsliberecka.cz

třída: -

předměty: český jazyk,
ruský jazyk, etická výchova

Němcová Michaela

tel:  (+420)487 370 336
email: nemcova@zsliberecka.cz
třída: 9. B


předměty: matematika, anglický jazyk, informatika

Pokorná Hana

tel:  (+420)487 370 340
email:pokornah@zsliberecka.cz
web: 
třída: 6. A

předměty: zeměpis, dějepis,
anglický jazyk

Pokorná Vladimíra

tel:  (+420)487 370 347
email: pokornav@zsliberecka.cz
web: 
třída: -

předměty: německý jazyk

Rucká Petra

tel:  (+420)487 370 344
email:rucka@zsliberecka.cz
web: 
třída: 6. C

předměty: zeměpis, tělesná výchova

Saalová Martina

tel:  (+420)487 370 345
email:saalova@zsliberecka.cz
web: 
třída: 8. C

předměty: matematika, fyzika

Saska Libor

tel:  (+420)487 370 336
email:saska@zsliberecka.cz
web: 
třída: 7. B

předměty: matematika, fyzika,
hudební výchova

Smetanová Karolína

tel:  (+420)487 370 343
email:smetanova@zsliberecka.cz
web: 
třída: 9. C

předměty: přírodopis, tělesná výchova

Šípošová Štěpánka

tel:  (+420)487 370 340
email:siposova@zsliberecka.cz
web: 
třída: -

předměty: matematika, anglický jazyk

Zadražil Filip

tel:  (+420)487 370 343
email: zadrazil@zsliberecka.cz
web: 
třída: 7. C

předměty: český jazyk, výtvarná a pracovní výchova

Zejbrdlíková Jindřiška

tel:  (+420)487 370 345
email:zejbrdlikova@zsliberecka.cz
web: 
třída: 7. C

předměty: český jazyk, výtvarná
a pracovní výchova

  

                                                                                                                                         prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -