Zpět
Nové informace k zápisu do 1. tříd
02.05.2023
Počet zapsaných dětí je 84, losování se nekoná!

Připomínáme další důležité informace:

4. 5. 2023 od 7:30 do 15:30 je možnost nahlédnout do spisů.

5. 5. 2023 škola zveřejní na webových stránkách a dveřích školy, pod registračními čísly, zařazení dětí do 1. tříd pro školní rok 2023/2024.

6. 6. 2023 (úterý) od 16:00 se koná schůzka rodičů přijatých dětí. Pozvánku na schůzku obdržíte e-mailem nebo prostřednictvím SMS zprávy.


 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -