Zpět
1. den: slavnostní přivítání prvňáčků
15.09.2023

Už je to tady - škola začala!

V pondělí 4. 9. 2023 se naši prvňáčci sešli v doprovodu svých rodičů v atriu školy. Tam je všechny přivítal primátor Jablonce Miloš Vele a ředitel školy Martin Chytka. Popřáli dětem úspěšný start do školy a rodičům dostatek trpělivosti. Zároveň byly dětem i rodičům představeny paní učitelky, asistentky a paní vychovatelky.

Po společném zahájení se malí školáci odebrali za doprovodu svých patronů (žáků z 9. tříd) a třídních učitelek do svých kmenových tříd, zatímco paní vychovatelky předávaly rodičům informace k provozu školní družiny. Přes několik málo slziček děti krátké odloučení od rodičů zvládly, prohlédly si své třídy i spolužáky. Natěšení na další školní den se malí žáčci se školou rozloučili a domů si s sebou odnášeli několik drobných dárků od města Jablonec nad Nisou.

Šťastný start všem, milí prvňáčci!

FOTOGALERIE

 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -